PUCHAR POLSKI w strzelectwie laserowym 2023, już za nami!!!

Na fotografii widać sportowca w trakcie udziału w zawodach. Mężczyzna ma w dłoni pistolet, który trzyma pewnie.
PUCHAR POLSKI W STRZELECTWIE LASEROWYM
Puchar Polski w strzelectwie laserowym osób niewidomych i słabowidzących odbył się w dniach 5-8.05.2023 r. w Ośrodku TVP-Sarnówek. Impreza zgromadziła 50 zawodników z 13 klubów z całej Polski, w tym 19 kobiet i 31 mężczyzn. Celem tego turnieju było wyłonienie najlepszych strzelców w kategorii kobiet i mężczyzn w konkurencjach: pistolet, karabin oraz dwubój, przeznaczonych specjalnie dla osób niewidomych i słabowidzących.
klub SMP Chorzów reprezentował Tomasz Doległo. Tomasz, będąc pełnym determinacji, wziął udział we wszystkich konkurencjach, prezentując swoje umiejętności i ambicję.
W konkurencji pistolet zajął on 11. miejsce, zdobywając 151,5 punktów. Natomiast w strzelaniu z karabinu zajął 6. miejsce, osiągając wynik 228,7 punktów. Ostatecznie, suma tych dwóch konkurencji przyniosła mu łączny wynik 380,2 punktów. W klasyfikacji generalnej całego turnieju, Tomasz zajął honorowe 12. miejsce.
Warto wspomnieć o specyfice zawodów. Strzelanie z karabinu odbywało się na symulatorze wyposażonym w polską wersję programu, natomiast strzelanie z pistoletu odbywało się na starszym symulatorze z czeskim programem.
Organizatorem imprezy był ZKF Olimp, a Starosta Powiatu Iławskiego objął Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem. Dzięki hojnym dofinansowaniom ze strony MSiT oraz PFRON, zawody mogły odbyć się w odpowiednich warunkach, zapewniając uczestnikom komfort i możliwość rywalizacji na najwyższym poziomie.
PUCHAR POLSKI w strzelectwie laserowym osób niewidomych i słabowidzących nie tylko umożliwił sportowcom prezentację swoich umiejętności, ale także wpłynął na promowanie inkluzji i równych szans w sporcie. Wszyscy uczestnicy zasłużyli na uznanie za swoje zaangażowanie i determinację, udowadniając, że niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w osiąganiu wysokich wyników sportowych.