Władze stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia

  • Prezes Zarządu: Mariusz Miszuda
  • Wiceprezes: Sławomir Cywka
  • Skarbnik: Monika Miszuda

Komisja rewizyjna

  • Przewodniczący: Krzysztof Marciński
  • Członek: Marek Deptuła
  • Członek: Ilona Tokarska