Poziom podstawowy

Instrukcja gry „Katamino” – układy opis dla niewidomych.

Położenie klocka na planszy

Aby rozpoznać prawidłowy klocek w danym układzie zastosowano w opisie numeracyjnego rozpoznania, który jest nie powtarzalny.
Aby prawidłowo odczytać numerację klocka musimy umieścić go tak na planszy, aby najdłuższa krawędź przylegała do lewej krawędzi, zaczynając, od lewego górnego rogu.
2 uwaga ! klocek należy umieścić tak aby jak najwięcej górnych pól było zajętych., dzięki temu unikniemy złego położenia klocka.

Numeracja pul na planszy

Numerację rozpoczynamy od lewego górnego rogu- polem nr 1, w lewej kolumnie, a kończymy na prawym dolnym rogu polem numer 15. w prawej kolumnie. W pierwszej kolumnie od lewej strony, mamy pola od 1- do 5, w kolumnie środkowej od 6, do 10, a w prawej kolumnie od 11, do 15.
Klocki w niniejszej instrukcji opisane alfabetycznie, od A, do L

Opis klocków

Każdy klocek zajmuje pięć pul na planszy tylko w różnym układzie.
Klocek A) zajmuje pola 1,2,3,4,5
Klocek B) zajmuje pola 1,2,3,4,6.
Klocek C) zajmuje pola 1,2,3,4,7.
Klocek D) zajmuje pola 1,2,3,8,9.
Klocek E) zajmuje pola 1,2,3,6,11
Klocek F) zajmuje pola 1,2,3,6,7.
Klocek G) zajmuje pola 1,2,3,6,8.
Klocek H) zajmuje pola 1,2,7,12,13.
Klocek I) zajmuje pola 1,2,7,8,12.
Klocek J) zajmuje pola 1,2,3,7,12.
Klocek K) zajmuje pola 1,2,7,8,13.
Klocek L) zajmuje pola 2,6,7,8,12.

Każdy układ składa się minimum z trzech klocków, następnie dokładamy jeden klocek, według schematu jednocześnie ogranicznik przesuwamy o jedną kolumnę w prawo.
Uwaga! Każdy klocek możemy układać w dowolnym położeniu, wyjątkiem jest klocek A) którego nie możemy stawiać w pionie.

Układy poziom podstawowy

Warianty od A, do G. Gdzie Litera oznacza wariant, cyfra oznacza ilość klocków.

Układ A

A3) klocki: B,C,J.
A4) klocki: B,C,J,F.
A5) klocki: B,C,J,F,K.
A6) klocki: B,C,J,F,K,H.
A7) klocki: B,C,J,F,K,H,E.
A8) klocki: B,C,J,F,K,H,E,D.

Układ B

B3) Klocki: D,F,G.
B4) Klocki: D,F,G,B.
B5) klocki: D,F,G,B,H.
B6) klocki: D,F,G,B,H,C.
B7) klocki: D,F,G,B,H,C,J.
B8) klocki D,F,G,B,H,C,J,K

Układ C

C3) klocki: B,E,F.
C4) klocki: B,E,F,C.
C5) klocki: B,E,F,C,D.
C6) klocki: B,E,F,C,D,G.
C7) klocki: B,E,F,C,D,G,H.
C8) klocki: : B,E,F,C,D,G,H,I.

Układ D

D3) klocki: C,F,G.
D4) klocki: C,F,G,D.
D5) klocki: C,F,G,D,E.
D6) klocki: C,F,G,D,E,I.
D7) klocki: C,F,G,D,E,I,K.
D8) klocki: C,F,G,D,E,I,K,J.

Układ E

E3) klocki: B,D,E.
E4) klocki: B,D,E,H.
E5( klocki: B,D,E,H,G.
C6) klocki: B,D,E,H,G,J.
C7) klocki: B,D,E,H,G,J,C.
C8) klocki: B,D,E,H,G,J,C,K.

Układ F

F3) klocki: F,G,I.
F4) klocki: F,G,I,C.
F5) klocki: F,G,I,C,J.
F6) klocki: F,G,I,C,J,D.
F7) klocki: F,G,I,C,J,D,B.
C8) klocki: F,G,I,C,J,D,B,K.

Układ G

G3) klocki: B,E,F.
G4) klocki: B,E,F,H.
G5) klocki: B,E,F,H,C.
G6) klocki: B,E,F,H,C,K.
G7) klocki: B,E,F,H,C,K,D.
G8) klocki: B,E,F,H,C,K,D,I.