Edukacja dla Dostępności

Logotyp Edukacja dla DostępnościEdukacja dla Dostępności – czyli działanie dla wspólnego dobra

Inicjatywy oddolne mają niebagatelne znaczenie dla tych, których dotyczą. Są o tyle ważne, że powstają i rozwijają się lokalnie, nierzadko rozpowszechniając się w dalszej perspektywie na cały kraj. Najczęściej początkiem wszelkich lokalnych działań jest pojedynczy impuls, często wywołany obserwacjami, bądź doświadczeniami pomysłodawcy.
Tak doszło do podpisania, przez czołowe organizacje pozarządowe w województwie śląskim porozumienia „Edukacja dla Dostępności” (EdD), którego głównym zadaniem są działania edukacyjne, jak zresztą sama nazwa wskazuje.
Edukowani będą przede wszystkim pracownicy szeroko rozumianego sektora publicznego. Przedmiotem „nauczania” będzie projektowanie uniwersalne w zakresie architektury i przestrzeni miejskiej, tzw. publicznej i będzie miało charakter warsztatów.
Warto byłoby wyjaśnić czym projektowanie uniwersalne właściwie jest. Jest to, taki sposób projektowania przestrzeni publicznej, aby każdy jej użytkownik mógł korzystać z niej w takim samym stopniu, niezależnie od poziomu sprawności, jaką dysponuje.
W obszarze działalności organizacji, które zawarły porozumienie, jest jednak nie tylko wspomniana wcześniej edukacja. Poza nią są również wszelakie aktywności podejmowane na rzecz promowania, wdrażania oraz rozpowszechniania idei projektowania uniwersalnego, zwanego też po prostu projektowaniem dla wszystkich, a także szeroko pojęte audyty obiektów architektonicznych lub/ i terenów zurbanizowanych.
Uroczyste podpisanie porozumienia „Edukacja dla Dostępności” w skrócie EdD
odbyło się 06.02.2020 r. w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, a organizacje działające w ramach niniejszego dokumentu, przyjęły wspólną nazwę i w ramach wspólnej działalności, występować będą jako GRUPA EDUKACJA DLA DOSTĘPNOŚCI, w której skład wchodzi siedem czołowych organizacji pozarządowych województwa śląskiego, zajmujących się pomocą osobom mającym problemy
z samodzielnym poruszaniem się. Grupę tworzą:
1. Fundacja LABOLATORIUM ARCHITEKTURY 60+ (LAB 60+)
2. Fundacja QLAVI
3. Stowarzyszenie W LABIRYNCIE
4. Stowarzyszenie WYGRAJMY RAZEM
5. TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH -Oddział Śląski
6. PORTAL ROZWIĄZANIA DLA NIEWIDOMYCH
7. Izabela MROCHEN – ekspert ds. dostępności cyfrowej.
W założeniu, działania niniejszej grupy mają na celu podniesienie poziomu dostępności budynków
i przestrzeni publicznej, a tym samym dobrostan społeczny.
W kontaktach z podmiotami zewnętrznymi grupę reprezentuje, dr hab. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz – prezes oddziału śląskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.