Idol Środowiska 2018

W ostatnich tygodniach odbyło się głosowanie w konkursie IDOL 2018.
Z przyjemnością donosimy, że I miejsce w kategorii „Idol Środowiska” otrzymał wiceprezes naszego stowarzyszenia Sławomir Cywka.
Jak, co roku organizatorem tej inicjatywy była Fundacja Szansa dla Niewidomych.
Wręczenie dyplomów odbyło się W Katowicach, 6.09.2018 r. podczas konferencji przedstawiającej projekt: „Virtual Warsaw – miasto przyjazne dla niewidomych w ramach REHA FOR THE BLIND IN POLAND” współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dyplomy zostały wręczone w następujących kategoriach: Idol środowiska, Media, Urząd Otwarty dla Niewidomych, Uczelnia, Placówka Kultury Firma/Instytucja.
Konkurs podzielony był na dwa etapy regionalny oraz ogólnopolski. Po zakończeniu głosowania regionalnego, zarząd fundacji wybrał kandydatów z każdej kategorii. Głosy internautów były głosami doradczymi. Po wyłonieniu kandydatów dla każdej z kategorii, rozpocznie się głosowanie w etapie ogólnopolskim.
IDOL ŚRODOWISKA – wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca, która zadziwia pracowitością, energią, pomysłowością, sukcesami, w wielkim stopniu wpływa na poprawę sytuacji środowiska.
A nominowanym do Idola w tym roku był między innymi:
Członek naszego stowarzyszenia Sławomir Cywka
Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych „W Labiryncie” oraz multisportowiec. Prócz gry w Showdown biega na długich dystansach, a także trenuje Blind Football. Od 4 lat Angażuje się w promowaniu i trenowaniu początkujących w Showdown na Śląsku. W ramach wolontariatu udziela się czynnie w fundacji Szansa dla Niewidomych. Jest bardzo uczynny pomocny. Wykorzystuje, każdą okazję do integracji ze społeczeństwem. Co miesiąc w Bytomiu organizuje turniej o wdzięcznej Nazwie „Showdown Nie Tylko dla Niewidomych”.
Sławek również reprezentował nasze Stowarzyszenie na konferencji – gdyż zostaliśmy zaproszeni, jako organizacja pomagająca i wspierająca osoby niepełnosprawne. Wiceprezes mówił między innymi o działaniach statutowych naszego stowarzyszenia, oraz o potrzebie otwierania się i wychodzenia osób niepełnosprawnych do środowiska pełnosprawnych. Zwrócił uwagę na większą potrzebę edukacji osób zdrowych w zakresie świadomości, że osoby niepełnosprawne są takie same jak oni i mają takie same potrzeby. Nie należy wszystkich niepełnosprawnych wkładać do jednego worka i traktować jakby byli niepełnosprawni intelektualnie.
Jeszcze raz gratulujemy Sławkowi tego wyróżnienia i mamy nadzieję, że zmotywuje go ono, do dalszej owocnej pracy oraz godnego reprezentowania naszego Stowarzyszenia na różnych płaszczyznach.

Po konferencji na Rynku w Katowicach odbył się Piknik, na którym nasze Stowarzyszenie zrobiło pokaz gry w showdown. Pan Sławek pokazywał wszystkim chętnym tajniki tej gry. Showdown wzbudził wielkie zainteresowanie, zarówno przechodniów, jak i uczestników REHA FOR THE BLIND IN Katowice. Odbyły się dwa bardzo zacięte pojedynki koedukacyjne -jeden wygrała po zaciętym boju Pani Patrycja, a drugi Pan Michał. Poniżej fragment seta między Panem Michałem, a Panią Bernadetą:

W ramach imprezy można było zobaczyć i zapoznać się z pismem punktowym – spróbować swoich sił pisząc na maszynie i tabliczce brajlowskiej oraz obejrzeć książki brajlowskie. Kącikiem opiekował się i zdradzał tajniki pisma Braille’a Pan Mariusz Miszuda – pracownik Fundacji i zarazem prezes naszego Stowarzyszenia.
Naszą uwagę szczególnie przykuło stanowisko Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Audiomovie – kino dostępne dla wszystkich. Na stanowisku było prezentowane rozwiązanie, które było adresowane nie tylko dla niewidomych. Panowie pokazywali aplikację, za pomocą, której można oglądać film w kinie, nie tylko z audiodyskrypcją, ale i z lektorem, czy dubbingiem w zależności od potrzeb -jeżeli kino tylko dysponuje tą technologią, a takie ścieżki są dostępne. Więcej informacji o tej technologii można znaleźć pod linkiem:
AUDIOMOVIT
W czasie Pikniku odbył się pokaz strzelania z broni udźwiękowionej, laserowej dla niewidomych, były też pokazy prace plastycznych wykonane przez osoby niewidome oraz obrazy malowane przez osoby słabowidzące. Jak co roku były prezentowane najnowsze rozwiązania w zakresie tyfloinformatyki.
Nasze Stowarzyszenie będzie starało się uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, a co za tym idzie informować najszerzej o różnych wydarzeniach, technologiach i możliwościach działania osób niepełnosprawnych lub też podejmowanych inicjatywach na ich rzecz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *