AUDYT DOSTĘPNOŚCI – TARNOWSKIE GÓRY 2021

Dwóch niewidomych mężczyzn sprawdza dostosowanie urzędu pod względem dostępności dla osób niewidomych. Od lewej: Mariusz Miszuda i Sławomir Cywka.Dostępność zależy od każdego z nas. To od nas zależy jaka ona będzie w naszej codziennej rzeczywistości. W ubiegłym roku zrobiliśmy pierwsze ważne kroki i w dwóch siedzibach Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, znalazły się udogodnienia dla tych z nas, którzy w pewnych dziedzinach mają szczególne potrzeby.
Dzięki owocnym konsultacjom i szerokiej współpracy naszego stowarzyszenia – W LABIRYNCIE, a Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach udało się wypracować rozwiązania, które są przede wszystkim funkcjonalne i czynią różnice. Prezes – Mariusz Miszuda, Wiceprezes – Sławomir Cywka oraz Członek Zarządu tarnogórskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych – pan Tomasz Pawleta przeprowadzili tzw. „audyt dostępności” by w siedzibie urzędu można było dokonać niezbędnych, pilnych i ważnych zmian. Panowie wskazali co wymaga zmian i co jest najbardziej potrzebne. W spotkaniu z ramienia Urzędu Miasta Tarnowskie Góry w konsultacjach uczestniczyli: Sekretarz Miasta – Aleksandra Gajda, Naczelnik Wydziału Administracyjnego – Justyna Słania, pracownik Wydziału Administracyjnego – Jarosław Franusik i koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej – Joanna Kapa. Podstawą jest komunikacja i stworzenie przestrzeni do dialogu.
Główną dewizą naszego stowarzyszenia „W Labiryncie” jest „pomoc tym, którzy chcą sobie sami pomóc” i my bardzo chętnie dołączamy się do modernizowania dróg prowadzących do osiągnięcia możliwie jak największej samodzielności. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami jako jeden z ważniejszych w życiu celów podają właśnie dążenie do samodzielności i jak najmniejszą zależność.
Według wcześniej nakreślonych przez stowarzyszenie wytycznych, zarówno w Ratuszu jak i w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2, zostały zamontowane między innymi:
– nakładki kontrastowe na schodach,
– pola uwag,
– tabliczki z napisami w Alfabecie Braille’a i z dodatkowym QR kodem na drzwiach każdego pomieszczenia w budynku. Zwiększy to samodzielność osób niewidomych i niedowidzących, które posługują się Alfabetem Braille’a. QR kod będzie użyteczny dla nas wszystkich,
– nakładki z informacją w Alfabecie Braille’a na poręczach,
– Totupoint przed wejściem do obydwu budynków,
– oznaczenia przeszklonych przejść kontrastową taśmą dla poprawy bezpieczeństwa w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 2,
– udogodnienia w windzie polegające na głosowych komunikatach oraz tabliczkach w Alfabecie Braille’a.Od lewej: Mariusz Miszuda i Sławomir Cywka, sprawdzają zastosowane w urzędzie rozwiązania dla osób niewidomych. Parter Ratusza.
Po zakończeniu prac nad powyższymi rozwiązaniami poproszono nas o kolejny audyt mających na celu sprawdzenie prawidłowości zastosowanych rozwiązań. Wiemy, że takich rozmów potrzeba i będą one częste, miejmy nadzieję, że nie tylko w Tarnowskich Górach ale również w innych miastach aglomeracji Śląskiej, Zagłębia i nie tylko. Tak na prawdę wszystko co będziemy robić ma sens tylko jeśli będzie funkcjonalne. Kolejny rok zamierzamy iść na szczyt dostępności – chcielibyśmy abyście szli razem z nami.Zdjęcie, Po lewej naczelniczka Wydziału Administracyjnego z Mariuszem Miszudą i Sławomirem Cywką - sprawdzają prawidłowość wykonania tabliczek na drzwiach z pismem Brailla.