Podpisaliśmy porozumienie z grupą EdD (Edukacja Dla Dostępności)

Na zdjęciu osoby podpisujące porozumienie EdD, od lewej: Agnieszka Majorek, Łukasz Taraszka, Anna Zubko, Łukasz Baruch, Mariusz Miszuda, Sławek Cyfka, Agnieszka Labus, Zuzanna Wójcik, Agnieszka Filipkowska, Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Karolina Żelichowska, Izabela Mrochen.W czwartek 6.02.2020 miał miejsce ważny dzień w urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza, gdzie towarzyszącym warsztatom „Dostępność urzędu dla osób niewidomych i słabowidzących” w celu prowadzenia na szeroką skalę działań / prac edukujących nasze społeczeństwo w tematyce dostępności architektonicznej) z inicjatywy Pani Prezes Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Śląski – Katarzyny Ujma-Wąsowicz zawiązaliśmy porozumienie o współpracy, w którym utworzyliśmy zespół pod nazwą:
grupa „Edukacja dla Dostępności” w skrócie (EdD).
Porozumienie zostało zawarte pomiędzy:
• Fundacja „Lab 60+” (siedziba Bytom) – Agnieszka Labus, prezes fundacji,
• Fundacja „Qlavi” (Gliwice) Zuzanna Wójcik Prezes Fundacji oraz Agnieszka Filipkowska (zarząd),
• Stowarzyszenie „W Labiryncie” (Chorzów) Mariusz Miszuda (Prezes) Sławomir Cywka (wiceprezes),
• Fundacja „Wygrajmy Razem” (Dąbrowa Górnicza) Łukasz Baruch, Karolina Żelichowska,
• Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Śląski (Bytom) Katarzyna Ujma – Wąsowicz, Agnieszka Majorek,
• dr Izabela Mrochen, ekspert ds. dostępności cyfrowej,
• Portal „Rozwiązania dla niewidomych” (założyciel portalu) Łukasz Taraszka.

Jako Grupa EdD mamy zamiar wspierać się w działaniach edukujących korpus pracowników placówek podlegających finansowaniu publicznemu (urzędów miast, MOPS-ów, placówek kulturalnych itp.) na rzecz promowania, wdrażania i rozpowszechniania idei projektowania uniwersalnego oraz w ramach przeprowadzania audytów obiektów architektonicznych i/lub terenów zurbanizowanych.

Przypomnijmy, że warsztaty zostały poświęcone problematyce osób niewidomych i niedowidzących, na których to poruszono problematykę, jak prawidłowo pomagać osobie niewidomej. A także omówiono zagadnienia, jakie problemy mają osoby słabowidzące i jak im pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *