SMARTFON oknem na świat

logo FUNDACJI PZUInformacja o projekcie
Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.
Plakat „Smartfon oknem na świat”. 2 logotypy: u góry od lewej „W Labiryncie”. Obok Fundacja PZU.
Projekt „Smartfon oknem na świat” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu.
Stowarzyszenie „W Labiryncie” informuje, że w okresie od 30.03.2020 do 31.12.2020 r. realizuje projekt pn. „Smartfon oknem na świat”.
Jest to szkolenie grupowe z zakresu obsługi smartfonu.
Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU.

Szkolenie ma na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez podniesienie umiejętności w komunikowaniu się, w dostępie do informacji przy wykorzystaniu możliwości jakie daje smartfon z odpowiednim oprogramowaniem.
Szkolenie zostało przygotowane z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i mieszkają na terenie województwa śląskiego.

Projekt odbywać się będzie w formie zajęć dydaktycznych 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne.
W projekcie weźmie udział 10 beneficjentów.
Czas trwania projektu to 100 godzin lekcyjnych.
Forma prowadzenia zajęć dostosowana będzie do możliwości uczestników.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wiedza przekazana podczas szkolenia pozwoli beneficjentom na sprawne korzystanie ze smartfonu. Dowiedzą się jaka jest różnica pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku pomiędzy systemem Android oraz Apple iOS.
Nauczą się dzwonić, wysyłać i odbierać wiadomości, obsługiwać pocztę elektroniczną, korzystać z komunikatorów Messenger, WhatsApp. Nauczą się wyszukiwać połączeń komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Poznają nowoczesne metody płatności przy wykorzystaniu telefonu. Zapoznają się z aplikacjami do pieszej nawigacji GPS dla osób niewidomych i słabowidzących oraz aplikacjami pomagającymi w życiu codziennym. Dzięki nabytej wiedzy beneficjenci staną się osobami bardziej samodzielnymi.

Dla wszystkich Beneficjentów planowane jest udostępnienie zdalnego wsparcia telefonicznego. Przez okres trwania projektu będą mogli skontaktować się z działem wsparcia, gdzie uzyskają dodatkowe informacje na temat obsługi smartfona i aplikacji oraz specjaliści odpowiedzą na zadane pytania.

Miejsce realizacji szkolenia:
Stowarzyszenie „W Labiryncie”, ul. Katowicka 167, 41-500 Chorzów

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!