Programy Windows

Balabolka – konwertuje tekst na mowę

Czy chciałbyś móc odsłuchiwać tekst czytany na głos? Balabolka to jeden z najlepszych programów służących do tego celu, pozwala on na przekonwertowanie tekstu na ścieżkę audio.
Program oferuje różne rodzaje głosu lektora oraz możliwość zapisywania wynikowego nagrania do różnych formatów plików, takich jak WAV, MP3, EMA lub OGG.
Balabolka potrafi także odczytywać treści wklejane do schowka lub z różnych programów i dokumentów, jak EPUB, MOBI lub nawet zawartość strony WWW.
Pobierz Balabolkę

Czytnik Ekranu NVDA

NVDA to czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Jest rozwijany przez organizację NV Access we współpracy z globalną społecznością użytkowników.
Program dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące.
Czytnik ekranu NVDA dostępny jest za darmo na licencji GPL.
Pobierz najnowszą wersje NVDA

DODATKI DLA NVDA

Grmapa – gadająca mapa

Grmapa to oprogramowanie komputerowe, umożliwiające graficzne mapowanie z tekstem i dźwiękiem bez wyświetlania graficznego. Program działa w systemie operacyjnym Windows. Wymaga karty dźwiękowej i oprogramowania do odczytu ekranu dla niewidomych użytkowników. Obecnie Grmapa komunikuje się z NVDA, Jaws dla Windows, Window-eyes, lub – jeśli żaden z powyższych nie działa – teksty są wymawiane za pomocą domyślnego syntezatora SAPI5.
Po instalacji programu potrzebne są mapy interesujących obszarów. Mapy można importować z projektu OpenStreetMap lub – w polskiej wersji językowej – pobierać za pomocą funkcji “Pobierz mapę …” Grmapa.
Plik mapy Grmapy zawiera 3 kategorie informacji geograficznych: punkty, linie i obszary. Punktami najczęściej są skrzyżowania dróg i tak zwane punkty zainteresowania: sklepy, banki, restauracje itp. Linie to ścieżki, drogi, rzeki, granice regionów itp. Obszary to np. lasy, jeziora, większe rzeki, parkingi, fabryki itp.
Wirtualną przestrzeń załadowanego terenu można porównać do gigantycznej szachownicy. Każde jego pole ma kwadrat o boku 10 metrów. Kierunek użytkownika to północ. Używanie klawiszy strzałek przesuwa się o jeden kwadrat w wybranym kierunku: Strzałka w górę – na północ, Strzałka w lewo – na zachód, Strzałka w prawo – na wschód i Strzałka w dół – na południe.
Nieliczne kwadraty wokół użytkownika są ilustrowane dźwiękami, dlatego ważne jest prawidłowe ustawienie głośników lub słuchawek. Obiekty umieszczone po lewej stronie użytkownika są słyszane w lewym głośniku, obiekt po prawej stronie użytkownika – w prawym głośniku. Ciche dźwięki oznaczają kolejne obiekty. Obiekty za użytkownikiem są odtwarzane nieco niżej od innych, co wprowadza nowy wymiar w prezentacji przestrzeni, ale postrzeganie go może wymagać odrobiny praktyki w używaniu programu.
Nazwa obiektu na bieżącym polu jest automatycznie ogłaszana przy użyciu czytnika ekranu. Jeśli nie ma wystarczających informacji, używając klawisza spacji, możemy usłyszeć więcej, np. typ obiektu, miasto, region itp.
Jeśli znajdujemy się na linii, na przykład na drodze, kierunek tej linii jest automatycznie wypowiadany. Kierunek linii można powtórzyć w dowolnym momencie za pomocą przycisku slash (/).
Początkowy kierunek użytkownika to północ. Można go zmienić w dowolnym momencie za pomocą menu “Nawigacja” lub skrótów klawiaturowych: Strzałki w lewo i w prawo naciśnięte klawiszem Control zmieniają użytkownika o 90 stopni w lewo lub w prawo. Strzałki w lewo i w prawo wciśnięte klawiszem Shift zmieniają użytkownika o 15 stopni.
Początkowa wielkość jednego kwadratu ustawiona na 10 metrów, może być zmieniana w zakresie od 2 metrów (maksymalna dokładność) do 10 kilometrów (oglądanie ogromnych obszarów). Używanie strzałek do poruszania się po mapie to nie tylko metoda nawigacji. Druga to nawigacja za pomocą myszy lub touchpada.
Program ogłasza nazwę bieżącego obiektu, a dźwięki przedstawiają kilka kwadratów wokół użytkownika. Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej o dalszych obszarach, możliwe jest użycie poleceń z menu “Obszar” lub klawiszy skrótu: p – punktów, k – przecięć, i – adresów, l – linii, o – wielokątów lub j – wszystkiego, funkcja łącząca wyniki wszystkich poprzednich.
Obszar jest względny i zależy od bieżącego rozmiaru pojedynczego kwadratu. Jeśli rozmiar kwadratu jest mały, będzie to pole o wartości kilkuset metrów w każdym kierunku; jeśli rozmiar kwadratu jest duży – będzie on mierzył setki kilometrów.
Zakładki są zdefiniowanymi przez użytkownika punktami orientacyjnymi, mającymi współrzędne geograficzne i nazwę. Może być przydatny podczas eksploracji mapy, definiowania niektórych miejsc, do których chcemy powrócić, lub do oznaczania etapów planowanej trasy.
Pobierz Grmapa

QTranslate – tłumacz

QTranslate to darmowy tłumacz dla systemu Windows. Za pomocą tego małego narzędzia wystarczy zaznaczyć tekst, który chcesz przetłumaczyć, a następnie nacisnąć klawisz skrótu (Ctrl + Q, aby wyświetlić tłumaczenie w oknie podręcznym lub Dwukrotne kliknięcie, aby wyświetlić tłumaczenie w głównym oknie). QTranslate ma również możliwość wypowiadania tekstu Ctrl + E i wyszukiwania słownika Ctrl + Shift + Q. Możesz także otworzyć główne okno i wpisać tekst ręcznie.
Uwaga! QTranslate tłumaczy tekst za pomocą usług tłumaczenia online, więc potrzebujesz połączenia z Internetem.
Pobierz QTranslate

VLC media player

VLC jest darmowym i otwartym, wieloplatformowym odtwarzaczem multimedialnym i frameworkiem, który odtwarza większość plików multimedialnych oraz płyty DVD, Audio CD, VCD i różnego rodzaju strumienie.
Pobierz VLC media player