Showdown nie tylko Dla Niewidomych – integracja poprzez nowoczesną edukacje i sport

Celem projektu jest uświadomienie młodym ludziom poprzez zajęcia praktyczne jak funkcjonują osoby Niewidome w codziennym życiu i jak im pomóc. Dzięki temu nie tylko wzrośnie ich wrażliwość na osoby niepełnosprawne, ale rozwinie się także umiejętność odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Ponadto zależy nam na rozpropagowaniu gry SHOWDOWN i zintegrowanie młodzieży z osobami Niewidomymi poprzez edukacje i sport. Dzięki tym zajęciom będą bardziej otwarci na nowe znajomości i pomoc między ludzką. Oprócz zajęć sportowych młodzież pozna między innymi techniki bezwzrokowego uczenia się, poruszania, oraz radzenia sobie w codziennym życiu.

Projekt podzielony jest na trzy etapy. Z wybranych szkół zostaną wyłonione dwie klasy. Gdzie odbędą się warsztaty, z których uczniowie dowiedzą się m.in. Jak funkcjonują osoby niewidome w codziennym życiu, sporcie nauce i rekreacji. Następnie zostaną przeprowadzone ćwiczenia mające na celu doświadczenie tego, w jaki sposób funkcjonują osoby niewidome. A także odbędą się zajęcia praktyczne jak pomóc osobie niepełnosprawnej.
W drugim etapie projektu będą prowadzone treningi w Showdown przez osoby niewidome na terenie wybranych szkół. Z każdej szkoły zostaną wytypowani uczniowie, którzy odbędą indywidualne treningi.
Jako finał na zakończenie zostanie zorganizowany turniej między szkolny w Showdown z udziałem osób niewidomych. Turniej będzie rozgrywany systemem drużynowym. Z każdej szkoły zostanie wytypowana jedna drużyna. Celem turnieju będzie wyłonienie zwycięscy, integracja niewidomych z widzącymi, a kto wie może w przyszłości realizowania wspólnych wydarzeń rekreacyjnych, sportowych czy naukowych.